Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Київ, Україна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед карго груп», в подальшому іменується Компанія, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір користування веб-сайтом на зазначених нижче умовах:

1. Термінологія і скорочення

1.1. Термінологія, яка використовується в даному Договорі, означає наступне:

1.1.1. Авторизація — процес аналізу програмної частини Веб-сайту, введеного Користувачем або Організатором Аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність права доступу до Особистої сторінки та Сервісу Веб-сайту;

1.1.2. Акцепт — повне та беззастережне прийняття Пропозиції за допомогою здійснення дій по реєстрації на Веб-сайті;

1.1.3. Аутентифікаційні дані — унікальний ідентифікатор Користувача який використовується для доступу до Особистої сторінці. До аутентифікаційних даних відносяться логін Користувача, пароль, адреси електронної пошти;

1.1.4. Веб-сайт — сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет в доменній зоні https://iclick.in.ua / разом з інформаційними ресурсами в певній текстовій, графічній або звуковій формах, що перебувають в розпорядженні Компанії та забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет;

1.1.5. Доступ до заходу — електронний лист, сформований компанією, в тому числі, але не виключно, за вказівкою Організатора, що містить реквізити доступу до конкретного заходу (URL, код доступу), що надає Користувачу право брати участь в обраному ним Заході. Доступ до заходу можливий так само за допомогою використання Особової сторінки Користувача;

1.1.6. Інтернет-сторінка (HTML-сторінка) — сторінка Сайту, сукупність інтегрованих програмно-апаратним способом інформаційних матеріалів, включаючи текстові, графічні, призначені для публікації даних в мережі Інтернет в якості складової частини Веб-сайту;

1.1.7. Законодавство — означає положення чинного законодавства України, які застосовуються до даного Договору;

1.1.8. Захід — тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи в форматі вебінару або онлайн консультації та інші дистанційні заходи подібного роду, які організовує Організатор за допомогою сервісів Веб-сайту;

1.1.9. Заявка — волевиявлення користувача брати участь в конкретному Заході, оформлене за допомогою Веб-сайту, в порядку, встановленому Офертою;

1.1.10. Контент Сайту — результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації, в тому числі: літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови, комп’ютерні програми, програми та додатки для мобільних телефонів, аудіовізуальні твори (відео-курси, інфографіка, фонограми, зображення, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення та фірмові найменування, логотипи, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, віджети та інші об’єкти, що розміщуються на Веб-сайті;

1.1.11. Контент Заходу — вся інформація, яка становить зміст сеансу окремого Заходу, в тому числі, лайф-стрім, файли з даними, тексти, комп’ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото-, відео- та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Веб-сайту;

1.1.12. Користувач — особа, яка акцептована Оферту, що міститься в даному договорі публічної оферти і отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті. Користувач несе всі ризики, пов’язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень і за наслідки такого використання;

1.1.13. Несанкціонований доступ — використання аутентифікаційних даних користувача третьою особою;

1.1.14. Обліковий запис — Аутентифікаційні дані та особисті дані користувача, які зберігаються на серверах Веб-сайту;

1.1.15. Організатор — фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка є агентом і / або ліцензіатом Компанії та здійснює діяльність по залученню користувачів до участі в Заході, в тому числі правом приймати платежі за участь в Заході;

1.1.16. Особиста сторінка — Інтернет-сторінка, створена за допомогою програмних можливостей Веб-сайту в результаті отримання Користувачем облікового запису, що містить його Особисті дані;

1.1.17. Особисті дані — достовірна, повна і актуальна інформація, яка дозволяє Компанії провести процедуру авторизації Користувача, добровільно і безоплатно розміщується Користувачем на Особистій сторінці. Дана інформація надається користувачем під час процедури реєстрації на Веб-сайті, може містити ім’я, логін, адресу електронної пошти та інші відомості, які Користувач визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється з метою забезпечення можливості проведення авторизації на Веб-сайті, порядок зберігання даних передбачений Політикою конфіденційності та обробки персональних даних;

1.1.18. Оферта — цей договір публічної оферти, який укладається між Компанією та Користувачем шляхом приєднання користувача до запропонованого компанією договору в цілому, і містить умови використання Веб-сайту;

1.1.19. Платіжна система — платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів від користувачів на рахунок Компанії / Організатора за Захід, доступні для придбання на Веб-Сайті.

1.1.20. Реєстрація користувача — встановлена Компанією процедура і результат внесення в базу зареєстрованих користувачів їх особистих даних і / або іншої інформації про користувача з метою ідентифікації користувача. У процесі реєстрації Користувача пропонується заповнити анкету, в якій останній вказує Аутентифікаційні та Особисті дані на підставі яких Компанія надає Користувачеві доступ до Особистої сторінки Користувача на Веб-сайті, і згодом доступ до конкретних Заходів. За результатами реєстрації створюється обліковий запис Користувача на Веб-сайті та Користувачу виділяється унікальний номер (ідентифікатор) Особистою сторінки;

1.1.21. Лектор — фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, який є автором Заходу та особою, відповідальною за проведення Заходу;

1.1.22. Сервіси Сайту — функціональні можливості Веб-сайту, призначені для використання відвідувачами.

1.2. Назви заголовків / розділів в даному Договорі наведені виключно для зручності і не впливають на тлумачення даного Договору.

2. Предмет договору

2.1. Даний Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить всі істотні умови надання Компанією всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів Веб-сайту.

2.2. Компанія в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, надає Користувачеві можливість використання Веб-сайту, а Користувач зобов’язується використовувати Веб-сайт відповідно до умов цієї Оферти.

2.3. Веб-сайт Компанії є майданчиком для розміщення Заходів. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не є особою, відповідальною за проведення Заходів. Всі зобов’язання з приводу проведення Заходів, надання платних послуг виникають між Користувачем і Лектором і / або третіми особами. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не несе відповідальність за дійсність і можливість виконання зазначених зобов’язань. Відповідальність за дійсність і можливість виконання зобов’язань, що стосуються проведення Заходів, а також за Контент Заходів, несе Лектор одноосібно.

2.4. Факт реєстрації користувача на Веб-сайті, або згода на участь в Заході (шляхом заповнення анкет або відповідних форм, які формуються для забезпечення відповідного Заходу) є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.

2.5. Розклад, кількість і тривалість Заходів, опублікованих на Веб-сайті, а також вартість Заходів та інші суттєві обставини з проведення Заходів можуть публікуватися на Веб-сайті в режимі реального часу.

2.6. На умовах, передбачених відповідними угодами між Компанією та Лектором, Компанія у взаєминах з Користувачами діє від власного імені, але за дорученням Лектора, надаючи технічний супровід в реалізації Користувачам Доступу до Заходу.

2.7. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення нової редакції цієї Оферти на Веб-сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.

3. Реєстрація користувача на веб-сайті

3.1. Надання Користувачу Послуги можливе за умови проходження Користувачем процедури реєстрації на Веб-сайті (створення Користувачем відповідного облікового запису (реєстраційного аккаунту) або надання Користувачем за допомогою електронних форм наступної інформації:

  • Ім’я Користувача
  • Прізвище Користувача
  • Адреса електронної пошти Користувача

Обліковий запис (реєстраційний аккаунт) повинен містити логін користувача (нікнейм (вигадане ім’я) або Ім’я Користувача), адресу його електронної пошти і пароль.

3.2. Реєстрація користувача на Веб-сайті є безкоштовною і добровільною.

3.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті означає повне і безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору.

3.4. Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми. У реєстраційній формі Користувачеві необхідно вказати нікнейм та/або справжнє ім’я та Прізвище, діючу адресу електронної пошти, пароль. Після заповнення цієї форми на вказану адресу електронної пошти Компанією надсилається повідомлення електронною поштою, що містить інформацію про реєстрацію Користувача. Якщо Користувач не відповів на цей лист з вимогою скасування реєстрації то вважається, що Користувач підтвердив свою реєстрацію. Ці дії є обов’язковими для реєстрації. Також, Компанія може передбачити технічну можливість реєстрації Користувача за допомогою його чинного аккаунта (профілю) в одній із соціальних мереж, в порядку, зазначеному на Веб-сайті при проходженні процедури реєстрації.

3.5. Після успішної реєстрації Користувача на Веб-сайті Компанія приймає на себе права та обов’язки перед Користувачем, зазначені в цьому Договорі. Зазначені Користувачем логін (ім’я, нікнейм) і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Особисту сторінку останнього на Веб-сайті.

3.6. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються вчиненими Користувачем з усіма наслідками, які цього випливають.

3.7. Користувач несе відповідальність за збереження в конфіденційності свого пароля. При виявленні Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов’язується в найкоротші терміни повідомити Компанію про цю обставину.

3.8. Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера або пін-коду банківської картки. У разі появи таких запитів (на Веб-сайті або у вигляді електронних повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Веб-сайту та повідомити про це Компанію.

3.9. Компанія ніколи не направляє Користувачеві електронних запитів з проханням вказати, підтвердити або яким-небудь іншим чином повідомити Компанії або Організатору вказаний Користувачем при реєстрації пароль. Пароль зберігається на Веб-сайті в зашифрованому вигляді.

3.10. У разі втрати Користувачем аутентифікаційних даних для доступу на Веб-сайт, або при необхідності змінити нікнейм або адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації, повторне повідомлення Користувачу втрачених даних і / або зміна никнейма або адреси електронної пошти можуть бути здійснені особисто Користувачем з використанням сервісів веб-сайту, а також Компанію за письмовим запитом Користувача із зазначенням в такому запиті прізвища, імені та по батькові Користувача, никнейма і / або ідентифікаційного номера Користувача, також з наданням на запит Компанії копії платіжного документа, що свідчить про оплату Користувачем участі в Заході (платіжного доручення, квитанції та ін.). Повідомлення Користувачеві втрачених даних здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем при реєстрації або в запиті Користувача, причому Компанія зробить все можливе, щоб за запитом надати Користувачеві доступ до його Особистим даних, можливість виправити їх (якщо вони невірні) і, якщо необхідно, видалити їх.

4. Права і обов’язки користувача

4.1. Права користувача:

4.1.1. Користувач має право використовувати Веб-сайт, зокрема шляхом отримання розміщеної на Веб-сайті інформації про Заходи, а також шляхом отримання можливості брати участь в Заходах, оформивши Заявку, здійснивши дії, передбачені Компанією та / або Організатором і отримавши Доступ до заходів.

4.1.2. Користувач має право використовувати Веб-сайт іншим способом, передбаченим Компанією.

4.1.3. Користувач має право відмовитися від участі в Заходах після оформлення та оплати Заявки тільки в разі обґрунтованої (поважної) причини такої відмови, в строк не пізніше початку третього заняття. В цьому випадку, повернення сплачених Користувачем грошових коштів проводиться Компанією / Організатором.

4.1.4. Користувач — фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного Законодавства, що регулює такі відносини.

4.2. Обов’язки Користувача:

4.2.1. Користувач зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Веб-сайті.

4.2.2. Користувач зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію та матеріали, які стали йому доступні на Веб-сайті, за винятком їх особистого використання.

4.2.3. Користувач зобов’язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання і канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до Веб-сайту, входити на Веб-сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп’ютера, планшета та ін.). Компанія не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Веб-сайту та / або до окремих сервісів Веб-сайту з причин, не залежних від Компанії.

4.2.4. Користувач зобов’язується знайомитися з актуальною версією цього Договору при кожному відвідуванні Сайту до моменту початку користування сервісами Веб-сайту.

4.2.5. У разі виникнення питань щодо способів та умов оплати за участь в Заході Користувач зобов’язується попередньо, до подачі Заявки, ознайомитися з такими способами і умовами оплати за допомогою комунікацій зі співробітниками Компанії / Організатора.

4.2.6. Користувач зобов’язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Заходів, а також з додатковими вимогами, що пред’являються Компанією / Організатором / Лектором до оформлення Заявки. У разі якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, в тому числі, порядок оплати, Користувач зобов’язується уточнити ці умови, а при неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в Заходах.

4.2.7. Користувач зобов’язується оплатити в повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість участі в Заході. Після такої оплати у Користувача виникає право брати участь в заходах або скористатися іншою послугою, що надається Лектором.

4.2.8. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, які вносяться в нього Компанією, Користувач зобов’язаний відмовитися від використання Веб-сайту, проінформувавши про це Компанію.

4.3. Користувач при використанні Веб-сайту не має права:

4.3.1. Розміщувати на Сайті і / або направляти будь-куди через / за допомогою Веб-сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали наступного характеру:

(I) які порушують чинне Законодавство, норми міжнародного права або права зарубіжних країн; які містять погрози, наклеп або образу; дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які носять непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру, насильства, як за участю неповнолітніх, так і без; містять сцени жорстокого поводження з тваринами; містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що становлять загрозу життю і (або) здоров’ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров’ю;

(II) які порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність та ділову репутацію, права та інтереси інших осіб які охороняються законом, в тому числі права неповнолітніх;

(III) які сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;

(IV) які містять екстремістські матеріали, що пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

(V) які містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

(VI) які містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів»), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

(VII) які носять шахрайський характер;

(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну завдати шкоди здоров’ю та / або розвитку дітей;

(IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача або в їх здійсненні не допускаються.

4.3.2. Розміщувати на Сайті і направляти через / за допомогою Веб-сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії.

4.3.3. Завантажувати, відправляти чи іншим чином використовувати Веб-сайт, будь-який матеріал, який підлягає охороні відповідно до Законодавства про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання відповідного дозволу власника прав на об’єкт. У цьому випадку обов’язок доведення того, що розміщення на Веб-сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інших права третіх осіб, покладається на Користувача.

4.3.4. Зареєструватися від імені або замість іншої особи.

4.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.

4.3.6. Спотворювати інформацію про себе.

4.3.7. У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.

4.3.8. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших людей.

4.3.9. Розміщувати будь-яку інформацію, яка за даними Компанії, є небажаною, не відповідають цілям Веб-сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин є небажаною для розміщення на Веб-сайті.

4.3.10. Використовувати роботів, програми-«павуки», програми-«скрапери» та інші автоматизовані засоби для доступу до Веб-сайту без письмового дозволу Компанії.

4.3.11. Здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Веб-сайту, які можуть перешкоджати його правильній роботі.

4.3.12. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або публічно відтворювати будь-який контент Веб-сайту, програмний код, який є частиною Веб-сайту або послуг, пропонованих на Веб-сайті, без попередньої письмової згоди Компанії і відповідної третьої сторони.

4.3.13. Втручатися (намагатися втрутитися) в роботу Веб-сайту або виконувати будь-які дії на Веб-сайті способами, не передбаченими цим Договором.

4.3.14. Здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Веб-сайту або будь-якої частини Веб-сайту, включаючи пристрої, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Веб-сайту або матеріалу, що міститься в ньому.

4.3.15. Поширювати спам-повідомлення, що містять прохання переслати це повідомлення іншим Користувачам і / або іншу небажану інформацію.

4.3.16. Намагатися втрутитися, або поставити під загрозу цілісність Веб-сайту або безпеку, розшифрувати будь-який трансфер з / в сервер, який обслуговує Веб-сайт.

4.3.17. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Веб-сайт або через нього.

4.3.18. Збирати або зберігати особисті дані третіх осіб, включаючи ім’я облікового запису, використовуючи технології або засоби, що відрізняються від тих, які використовуються або можуть використовуватися на Веб-сайті.

4.3.19. Формувати (висловлювати) попит або пропозицію і досягати згоди про виконання робіт, в результаті яких або в процесі яких буде використовуватися зміст, яке є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає мораль, що демонструє (або пропагують) насильство і жорстокість, що порушує права на інтелектуальну власність, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовими, етнічними, сексуальним, релігійним, соціальним ознаками, що містить образу на адресу будь-яких осіб або організацій, що містить елементи (або пропагують) порнографію, дитячу еротику, є рекламою (чи пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз’яснює процедуру створення, виготовлення, поширення, іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або інших видів зброї.

4.3.20. Порушувати права третіх осіб.

4.3.21. Видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на цього прав, у тому числі працівникам Компанії, власника Веб-сайту та використовувати інші форми і методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті, а також вводити в оману інших користувачів або Компанію.

4.3.22. Будь як порушувати норми чинного Законодавства.

4.3.23. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Веб-сайті, повідомляє іншим Користувачами, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яке здійснюється ним на свій страх і ризик.

4.4. Незалежно і на додаток до інших положень цього Договору, при використанні Веб-сайту, до повної і виняткової відповідальності Користувача відносяться:

4.4.1. Відповідальність Користувача за будь-яку інформацію або інший Контент Заходи, який він створює, розміщує, завантажує, або іншим чином передає (поширює) третім особам через Веб-сайт, так само як і за отримання Контенту Заходи і будь-яку взаємодію з іншими користувачами через Веб-сайт, включаючи відповідальність за всі претензії, які пред’являються і можуть бути пред’явлені, щодо переданого і / або прийнятого Користувачем Контенту із Заходу, за порушення прав інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав, а також у зв’язку з поширенням неправдивої інформації, інформації неналежного, загрозливого, образливого або наклепницького характеру, інформації, яка дискредитує інших осіб тощо, а також за всі наслідки цих процесів (включаючи будь-які збитки, які може понести Компанія).

4.4.2. Відповідальність за будь-які відносини з третіми особами, які виникли в зв’язку або в результаті використання Веб-сайту, включаючи відповідальність Користувача перед третіми особами, які беруть участь в приватній і / або комерційній і / або некомерційній діяльності Користувача через Веб-сайт, а також відповідальність Користувача за його власні збитки і витрати, понесені в результаті взаємодії Користувача з третіми особами у зв’язку з використанням Веб-сайту.

4.4.3. Користувач несе відповідальність за здійснення з використанням Веб-сайту діяльності, забороненої або такою, що порушує Законодавство, а також діяльності, яка вимагає спеціального дозволу (ліцензії) для проведення такої діяльності, без отримання такого дозволу (ліцензії).

5. Права і обов’язки компанії

5.1. Компанія має право:

5.1.1. Виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти роботу Веб-сайту при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримки і запобігання несанкціонованого доступу до Веб-сайту.

5.1.2. Використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству.

5.1.3. Консультувати Користувача під час оформлення / підтвердження / оплати вартості участі в Заході, в тому числі самостійно зв’язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем при реєстрації на Веб-сайті.

5.1.4. В будь-який час змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Сайті, не пізніше 3-х робочих днів з дня її прийняття / внесення. Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет змін і / або доповнень. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення Компанією змін і / або доповнень до Оферті означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами і доповненнями.

5.1.5. Переуступати або іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.

5.1.6. В разі порушення Користувачем умов цієї оферти, Компанія має право блокувати обліковий запис Користувача, або іншим чином обмежити доступ до Веб-сайту з повідомленням по електронній пошті або за допомогою Особистої сторінки або без такого повідомлення.

5.2. Компанія повинна інформувати Користувача про статус виконання Заявки і про факт здійснення успішної оплати вартості участі в Заході. Фактом того, що Користувач поінформований, є факт відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Веб-сайті, який містить відповідну підтверджуючу інформацію.

5.3. Компанія не зобов’язана проводити оновлення та / або поліпшення та / або вдосконалення і / або будь-яку іншу зміну роботи Веб-сайту. Компанія залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини змінити або припинити, або припиняти роботу Веб-сайту, щоб визначити можливості і обмеження використання Веб-сайту, а також вводити і змінювати порядок використання Веб-сайту.

5.4. Компанія несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов даного Договору, Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії відповідно до умов розділу 8 цього Договору, а також відповідно до чинного Законодавства.

5.5. Компанія не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках Веб-сайту в загальнодоступній формі.

6. Умови надання доступу до заходів

6.1. Користувач отримує доступ до сервісів Веб-сайту і Заходів при наявності у нього технічної можливості скористатися цим доступом.

6.2. Компанія має право змінити веб-додаток, що забезпечує обмін даними (веб-інтерфейс Заходів) і програмне забезпечення Заходів, а також змінювати вимоги технічного і програмного забезпечення, які повинні використовуватися Користувачем для отримання послуг. При всіх і будь-яких із зазначених змін цього Договору, він буде діяти, щодо таких змін за винятком випадків, коли Компанією прямо повідомлено про інше.

6.3. Інформація про конкретні Заходи та / або функціональний склад конкретних Заходів, інформація про умови надання доступу до Заходів і / або про безплатний характер проведення Заходів, специфікація вимог і / або рекомендації з технічного забезпечення для доступу до Заходів, інші відомості або вимоги, які повинні і / або можуть бути повідомлені Користувачу відповідно до цього Договору або вимог Законодавства, вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо зазначені відомості:

6.3.1. опубліковані на Веб-сайті Компанії;

6.3.2. доведені до відома Користувача при укладанні Договору в тексті Договору;

6.3.3. доведені до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, спрямованих на електронну пошту Користувача, вказану їм при реєстрації;

6.3.4. надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;

6.3.5. доведені до відома Користувача при його зверненні за контактними адресами і телефонами Компанії;

6.3.6. доведені до відома Користувача іншими способами, доступними Компанії, в тому числі через засоби масової інформації (рекламу).

6.4. Доступ користувача до участі в Заході, інформація про який розміщена на Веб-сайті, надається за умови 100% передоплати вартості участі в такому Заході, в порядку та у спосіб, зазначений в цьому Договорі, на Веб-сайті або повідомлені Користувачеві іншим чином.

6.5. Участь в Заході підтверджується оформленням Заявки, яке полягає у виконанні кінцевої послідовності дій:

(I) натисканні (клік) на інформаційне вікно обраного Заходу,

(II) переходом на сторінку зазначеного Заходу на Веб-сайті,

(III) натисканням кнопки «Записатися»

(IV) внесенням оплати за участь одним із способів, визначених Компанією / Організатором окремого Заходу.

Оплата здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів з моменту подачі Заявки, але, в будь-якому випадку, не пізніше початку Заходу.

6.6. Доступ до заходів надається Користувачеві шляхом надсилання відповідного електронного листа на адресу електронної пошти Користувача, зазначений ним при реєстрації на Веб-сайті. Також інформація про заплановані та проведені Заходи відбивається на Особистій сторінці Користувача в розділі «Персональні заходи». Вхід на Особисту сторінку здійснюється Користувачем, ввівши адресу електронної пошти (або логіна Користувача) і пароля, і натисканням слова «Увійти».

6.7. Оформлення Заявки за допомогою Веб-сайту підтверджується інформаційними (обліковими) записами програмного контролю з’єднання та обліку вартості (білінгу) в складі Веб-сайту. Будь-які дії Користувача за передплатою / відмови від Заявки має рівнозначну юридичну силу, якщо сторони уклали відповідну угоду в письмовій формі.

6.8. Якщо інше не передбачено цим Договором, достатнім доказом виконаних Користувачем дій будуть інформаційні (облікові) записи на серверах, що забезпечують роботу Веб-сайту Компанії, незалежно від способу і / або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені. Також достатнім доказом виконаних Користувачем дій буде листування за допомогою електронної адреси Користувача з Компанією / Організатором або Лектором.

6.9. Часом вчинення будь-яких дій (угод) в рамках цього Договору є київський час, визначений на підставі даних облікових записів на серверах, що забезпечують роботу Веб-сайту Компанії, якщо інший порядок визначення часу не був обумовлений додатково в угодах між Сторонами. Також може бути визначений на основі службової інформації із електронних листів Користувача з Компанією.

6.10. У разі, якщо після завершення процедури оплати вартості участі в Заході, але в будь-якому випадку не пізніше дня початку Заходу Користувач з тієї чи іншої причини не отримав Доступ до заходу, йому необхідно звернутися в службу підтримки Компанії за контактним номером телефону Компанії або іншому номеру, зазначеному на Веб-сайті на протязі 4 днів із дати проведення Заходу.

6.11. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході, при цьому компанія / Організатор / Лектор не зобов’язаний повертати внесену плату в разі порушення Користувачем правил поведінки на Заході. Зазначеними порушеннями є публікація Користувачем в коментарях або іншим чином в ході Заходу інформації, забороненої п.4.3.1 цього Договору, в тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, що містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших учасників Заходу або Лектора, публікація інформації, яка не стосується тематики Заходу або публікація рекламної інформації.

6.12. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в Заході третім особам, в тому числі шляхом публікації у відкритому доступі індивідуальної посилання (URL) для участі Користувача в даному Заході, поширення Користувачем інформації та матеріалів, одержаних ним у зв’язку з участю в Заході. Використання інформації та матеріалів допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Користувача. Доступ Користувача для участі в Заході забезпечується не більше ніж для одного глядача по кожному індивідуальному посиланню.

6.13. Можливість скасування / перенесення Заходу встановлюється відповідним Лектором самостійно. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання та / або неналежне виконання Лектором своїх зобов’язань.

6.14. У разі скасування Заходу з вини Лектора, а також, в разі якщо Користувач відмовився від участі в Заході через перенесення Лектором даного Заходи, Лектор зобов’язаний відшкодувати повну вартість сплачених ним коштів за участь в такому Заході.

6.15. Користувачеві, що бажає відмовитися від участі в Заході з причин, не залежних від Компанії / Організатора / Лектора даного Заходи, в разі якщо можливість такої відмови передбачена відповідним Лектором, відшкодовується вартість участі в Заході, сплаченого Користувачем, за вирахуванням витрат, фактично понесених Компанією / Організатором / Лектором.

6.16. У разі відсутності Користувача на Заході без повідомлення Компанії / Організатора – послуга вважається наданою в повному об’ємі, кошти не повертаються. У такому випадку у Користувача є доступ до матеріалів Заходу протягом часу, який визначає Лектор у Заході.

6.17. Веб-сайт Компанії може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Акцептуя Оферту, Користувач погоджується, що Компанія не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих ресурсів.

7. Ціна, порядок і форма розрахунків

7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Контенту Заходу, розміщеного в платному доступі на Веб-сайті, здійснюються між Користувачем та Компанією / Організатором безпосередньо.

7.2. Компанія залишає за собою право приймати грошові кошти від користувачів за використання окремого Контенту Веб-сайту, право інтелектуальної власності або ліцензія на який належить Компанії, а також за Заходи, що організовуються безпосередньо Компанією.

7.3. Ціни вартості участі в Заході вказуються на Веб-сайті для кожного Заходу окремо в момент відкриття збору Заявок на участь в конкретному Заході, або повідомляються Користувачеві шляхом надсилання електронного повідомлення.

7.4. Користувач перераховує кошти Компанії / Організатору Заходу в розмірі вартості участі в Заході, в порядку 100% передоплати.

7.5. Користувачі-нерезиденти здійснюють оплату у валюті, відповідно до виставленого Компанією / Організатором рахунку. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговуючим Користувача банком або банками-кореспондентами, сплачуються Користувачем.

7.6. Спосіб оплати визначається Компанією / Організатором і доводиться до відома Користувача шляхом надсилання електронного повідомлення або в інших обраним Організатором спосіб.

7.7. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати серед можливих і який доступний на Веб-Сайті на момент оплати. Методи і способи оплати, які не передбачені і недоступні на Веб-Сайті для здійснення і підтвердження оплати не приймаються.

7.8. Компанія має право надавати як один, так і кілька варіантів методів оплати. Компанія має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на Веб-Сайті без зобов’язання робити будь-які повідомлення і внесення змін до цього Договору.

7.9. При обраному методі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов’язану з платіжними картками, а саме: номер карти, термін дії, CVC / CVV-код і ім’я власника платіжної картки і дає згоду Компанії / Організатору / Платіжній Системі на обробку своїх персональних і платежів, для переказу грошових коштів за обраний Захід.

7.10. Вибравши і підтвердивши метод оплати, Користувач уповноважує Компанію / Організатора / Платіжну систему списати з вказаною їм платіжної картки / банківського рахунку, через обраний спосіб оплати, повну вартість участі в Заході, зазначену на Веб-Сайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої конвертації та курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати, а також уповноважує зазначених осіб використовувати платіжні та персональні дані для (i) оплати вартості участі в Заході, (ii) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, і (iii) для інших цілей, необхідних для виконання умов цього Договору. Користувач повністю усвідомлює і погоджується з тим, що на момент оплати Компанії невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.

7.11. Компанія має право запросити у Користувача, а Користувач зобов’язується надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов’язаних з оплатою вартості участі в Заході, з поверненням коштів у випадках, передбачених Законодавством, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.

7.12. При створенні / оформленні заявки кошти на платіжній картці можуть блокуватися з подальшим їх списанням. Списання коштів з платіжної картки може відбуватися Компанією або Організатором. Користувач зобов’язується вжити всіх заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим і доступним в будь-який час Компанією або Організатором (наприклад, всі обмеження і ліміти банку-емітента для здійснення оплати, повинні бути зняті Користувачем до моменту фактичного списання коштів з рахунку) .

7.13. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на банківський рахунок одержувача коштів.

7.14. У разі, якщо Захід не відбудеться з вини Компанії, грошові кошти, отримані Компанією / Організатором від Користувача в якості оплати участі в такому Заході, підлягають поверненню Користувачу протягом 30 днів з дати скасування Заходу або можуть бути зараховані в рахунок оплати іншого Заходу. Крім того, файли cookie діляться на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими сайтами).

8. Персональні дані

Беручи до уваги те, що при укладенні цього Договору Компанії стають відомі персональні дані Користувача, з метою дотримання положень Законодавства, Користувач, приєднуючись до цього Договору (приймаючи Оферту), підтверджує, що він ознайомлений з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії, текст якої розміщений на Сайті Компанії за адресою: http://iclick.in.ua/politika-konfidenczijnosti/, повністю усвідомлює свої права і обов’язки, що випливають з даної Політики і Законодавства, що надаються Компанією гарантії та відповідальність Компанії та Користувача, що випливають з даної Політики, і приймає умови даної Політики.

9. Права інтелектуальної власності

9.1. Контент Сайту і контент Заходів є інтелектуальною власністю Компанії або в її користуванні на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні відповідно до Законодавства. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Заході інформації в комерційних цілях без отримання прямої згоди Компанії на такі дії забороняється.

9.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається ліцензія на використання об’єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Компанією.

9.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Веб-сайті для завантаження, є об’єктом інтелектуальної власності Компанії та / або її партнерів. Використання програмного забезпечення Заходи регулюється умовами ліцензійного договору, надається Користувачеві для прийняття його умов при завантаженні такого програмного забезпечення. У разі якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення Заходу не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення Заходу виключно для особистого некомерційного використання Користувача, при цьому плата за використання такого програмного забезпечення Заходу включена у вартість участі в Заході. Всі права на програмне забезпечення Заходу, включаючи авторські та інші виняткові права щодо такого програмного забезпечення зберігаються за Компанією та / або виробником програмного забезпечення Заходу.

10. Відповідальність сторін

10.1. Розмір відповідальності Компанії за цим Договором обмежений шляхом встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків в будь-якому випадку не може перевищувати вартість участі в Заході, яке проводилося з використанням Веб-сайту. Компанія не несе відповідальності за непрямі чи опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.

10.2. Інформація, яка розміщується на Веб-сайті за конкретним Заходом, а також Контент Заходу, додається на Веб-сайт Компанією і Компанія не несе відповідальності за достовірність інформації, точність, повноту або якість будь-якої інформації, що публікується Лектором і / або третіми особами на Веб-сайті. Компанія не підтримує і не підтверджує ніяку інформацію, розміщену Лектором і / або третіми особами на Веб-сайті. Користувач розуміє і погоджується, що, використовуючи Веб-сайт, він може отримати інформацію, яка є суб’єктивною, оціночної і носить суперечливий характер.

10.3. Компанія не несе відповідальності за недотримання Лектором умов проведення Заходу, оскільки відповідальність за проведення Заходу повністю несе Лектор.

10.4. Компанія не проводить перевірку розміщеної Лектором інформації і не може гарантувати повну відсутність недостовірної інформації в ній, в зв’язку з чим, не несе перед Користувачем відповідальності за будь-які помилкові і / або недостовірні дані про Захід, так само як і за заподіяну Користувачеві шкоду й / або збитки з-за наявності помилок або недостовірностей в отриманій Користувачем інформації.

10.5. У разі якщо Користувач з причин, не залежних від Компанії, не використовував своє право участі в Заходах, то зобов’язання Компанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і в строк, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

11. Форс-мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо їх виконання перешкоджає надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботаж; стихійні лиха; відключення електрики, інтернету або телекомунікацій; або державні обмеження. При цьому, термін виконання зобов’язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

11.2. Якщо обставини, зазначені в п. 11.1. цього Договору, будуть тривати більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати даний Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.

12.2. Всі претензії (скарги) користувача до Компанії з використання Веб-сайту повинні направлятися Користувачем на адресу електронної пошти Компанії, вказаній в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов’язковою наступною відправкою оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, вказаний в цьому Договорі. Термін розгляду претензії (скарги) користувача Компанією складає 15 (п’ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Компанії, після закінчення якого Компанією приймається одне з таких рішень: (i) про незгоду з претензією (скаргою) і про відмову в її задоволенні; (ii) про повну або часткову згоду з претензією (скаргою) і про повне або часткове задоволення вимог Користувача.

12.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до підвідомчості та підсудності встановленої вимогами чинного Законодавства.

13. Порядок направлення (надіслання) повідомлень

13.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви та інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній в такий спосіб:

13.1.1. Від Компанії Користувачеві — шляхом направлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Веб-сайті або розміщення на Особистій сторінці користувача на Веб-сайті, доступною тільки Користувачу, якщо інше не передбачено у відповідному пункті цього Договору.

13.1.2. Від Користувача до Компанії — шляхом направлення на адресу електронної пошти, вказану в даній Оферті. Письмові звернення, що направляються Користувачем на адресу Компанії, повинні бути підписані Користувачем. Письмові звернення, які не підписані Користувачем, Компанією до розгляду не приймаються.

14. Інші умови і застереження

14.1. Умови даної Оферти діють до моменту відкликання / зміни Пропонованої можливості Компанією.

14.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття даної Оферти, що виражається в реєстрації користувача на Веб-сайті, і діє до моменту його припинення однією із Сторін.

14.3. Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.

14.4. Компанія має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача до сервісів Веб-сайту в односторонньому порядку в будь-який момент і з будь-яких причин на свій розсуд, а також в разі порушення Користувачем будь-якого з умов, визначених цим Договором.

14.5. У разі укладення цього Договору (акцепту даної Оферти) в письмовому вигляді, розірвання договору в односторонньому порядку однією із Сторін проводиться шляхом направлення відповідної письмової заяви іншою Стороною.

14.6. Приймаючи умови даної Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про всі інші Заходи, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цього Договору за умови того, що така згода може бути відкликана Користувачем в будь-який момент шляхом направлення відповідного звернення на адресу Компанії.

14.7. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного Законодавства.

14.8. Компанія дозволяє створювати та публікувати освітні курси будь-якій особі в будь-якій точці світу. Модель Веб-сайту не має на увазі юридичну перевірку або контроль Заходів, і у Компанії немає повноважень визначати законність матеріалів Заходів. Компанія не здійснює редакційний контроль Заходів, доступних на Веб-сайті, і, отже, жодним чином не гарантує дійсність, актуальність, точність або достовірність Заходів. Якщо ви зареєструєтесь на Захід, ви покладаєтеся на інформацію, представлену Лектором, на свій власний ризик.
Використовуючи Послуги, ви можете зіткнутися з матеріалами, які ви можете вважати образливими, непристойними або сумнівними. Компанія не несе відповідальності за приховування таких матеріалів від вас і не несе відповідальності за надання вам доступу або реєстрації на будь-який Захід в рамках, допустимих відповідно до чинного Законодавства. Це також відноситься до будь-яких Заходів, які мають відношення до питань здоров’я, добробуту та фізичних вправ. Ви визнаєте ризики та небезпеку, пов’язані з характером Заходів такого типу, і при реєстрації на такі Заходи ви добровільно приймаєте на себе такі ризики, в тому числі ризик хвороби, травми, втрати працездатності або смерті. Ви приймаєте на себе всю відповідальність за ваші рішення, які ви взяли до, під час і після вашої реєстрації на Захід.
Якщо ви безпосередньо контактуєте з Лектором, ви повинні бути обережні при передачі тієї чи іншої персональної інформації. Компанія не може контролювати дії лектора щодо інформації, отриманої ним від інших користувачів на Веб-сайті. Ви не повинні ділитися вашою електронною поштою або іншою персональною інформацією про вас заради вашої власної безпеки.

Компанія не наймає і не приймає на роботу лектора, і компанія не несе відповідальності за взаємодію між Лекторами і Користувачами. Компанія не несе відповідальності за суперечки, претензії, збитки, травми або збиток будь-якого роду, які можуть виникнути внаслідок або у зв’язку з поведінкою лектора або користувача.

Може трапитися так, що Веб-сайт не працюватиме або в зв’язку з плановим обслуговуванням, або внаслідок яких-небудь неполадок на Веб-сайті. Може трапитися так, що один з лекторів зробить заяви щодо проведеного ним Заходу, які вводять в оману. Може також статися так, що Компанія зіткнеться з питаннями безпеки. Це всього лише приклади. Ви приймаєте і згодні з тим, що ви не будете пред’являти регресивні вимоги щодо Компанії у всіх цих випадках, якщо що-небудь піде не так.

Висловлюючись юридичною, більш точною мовою, Послуги і матеріали надаються на умови «як є» і «як доступно». Компанія / Організатор не заявляє і не гарантує придатності, надійності, доступності, своєчасності, безпеки, відсутності помилок або точності наданих Послуг або їх матеріалів, а також в явному вигляді відмовляється від будь-яких гарантій або умов (неявних або інших), в тому числі гарантій товарної придатності, придатності для певної мети, правового титулу і не порушення прав інтелектуальної власності. Компанія / Організатор не дає ніяких гарантій, що ви отримаєте конкретні результати від участі в Заході. Участь у Заході (в тому числі використання будь-яких матеріалів) здійснюється виключно на ваш власний ризик.
Компанія може вирішити припинити надання певних функцій Веб-сайту в будь-який час і з будь-якої причини. Ні в якому разі Компанія / Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки в результаті такого припинення дії або відсутності доступу до таких функцій.

15. Відомості про Компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед карго груп»
ЄДРПОУ 39512253
Платник єдиного податку третьої групи – ставка 5%.
Адреса для листування: 03058, Україна, м. Київ, вул. Польова 53, к.564
Адреса електронної пошти: support@iclick.in.ua